Verkoopverbod en boetes schimmelwerende en bacteriewerende coatings

Afgelopen donderdag 16 april is de controle door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) van het ministerie van Leefomgeving en Milieu gestart bij verfgroothandels. Een belangrijk onderdeel is de controle op de naleving van Biocidewetgeving. De branche was schriftelijk gewaarschuwd en ook de VVVF heeft al in maart aangekondigd dat de controles zouden starten.

Bij tenminste een Nederlandse groothandel is per direct een verkoopverbod opgelegd voor een aantal schimmelwerende/ bacteriewerende coatings omdat ze niet beschikken over een Nederlands toelatingsnummer. Het College voor de toelating van gewasbescherming en biociden (CTGB) heeft de afgelopen jaren een uitgebreid beleid opgezet. Het doel is om opdrachtgevers, schilders en groothandels duidelijkheid te geven in productkeuze.

Nederland heeft daarmee gekozen voor strengste en meest duidelijke uitvoering van de Europese regelgeving door middel van toelatingsnummers. Dat is een voordeel voor Nederlandse fabrikanten, omdat hun Nederlandse toelating daarmee voldoet aan de meest strikte internationale normen. Omgekeerd geldt dit dus niet: buitenlandse normen zijn vrijwel altijd milder en worden in Nederland niet geaccepteerd. Duitse toelatingsnummers zijn niet van toepassing in Nederland, grijze import is illegaal.

Niet alleen de groothandel heeft een fors probleem, maar ook de schilders en opdrachtgevers die de betreffende producten hebben afgenomen kunnen geraakt worden door de ketenaansprakelijkheid; oftewel: schade- en boeteplichtig. De schimmel- en bacteriewerende coatings die VertoCare verwerkt voldoen volledig aan de Biocidewetgeving.

Inducoat beschikt als enige verffabrikant over de genoemde Nederlandse toelatingsnummers. Inducoat Fungi / Toelatingsnummer13820N Inducoat Bacteria / Toelatingsnmmer 13819N (bron: VVVF,25.4.2013)