Werkwijze

Verf en kit kan meer dan alleen verduurzamen en verfraaien. Antimicrobiële coatings kunnen juist op het gebied van micro-organismen van toegevoegde waarde zijn. Daarom neemt de komende jaren neemt de vraag naar antimicrobiële coatings, kit en cleaners – die voldoen aan de Europese normen – toe. VertoCare kiest voor de door het CTGB toegelaten producten van Inducoat.

Sinds 2012 en is VertoCare als Special Applicator door Inducoat gecertificeerd. Met als voordeel voor de opdrachtgever een korte lijn tussen producent en verwerker. Samen met de producent wordt iedere situatie vooraf gedegen geanalyseerd. Daarna volgt desgewenst een kosten-batenanalyse en een (meerjaren-) onderhoudsplan.

VertoCare stemt de uitvoering volledig af op de wensen van de opdrachtgever. In de voedingsmiddelenindustrie betekent dat bijvoorbeeld koppeling met ‘shutdown-management’. In de zorgsector streven wij naar combinatie met andere onderhouds- en schoonmaakwerkzaamheden. En in de woningbouw streeft VertoCare naar optimale afstemming met beheerder en huurders.